NieuwsNieuws

Blijf op de hoogte over Meelmolen de Herder!Kies bij de Rabobank Clubkas Campagne voor Meelmolen De Herder en Brakepolder Watermolen!!!


Rabobank West-Friesland draagt bij aan de lokale samenleving van West-Friesland via de Rabobank Clubkas Campagne. De Rabobank Clubkas Campagne is dé donatie actie voor verenigingen en stichtingen, waarbij leden van Rabobank West-Friesland bepalen welke clubs een donatie ontvangen door het uitbrengen van hun stem. Elke stem is geld waard. In overleg met de ledenraad komt deze campagne in plaats van de Rabo Fietssponsortocht.

Rabobank West-Friesland stelt in 2018 een bedrag van € 250.000,- beschikbaar die de leden van Rabobank West-Friesland mogen verdelen over de deelnemende clubs. Elk lid brengt vijf stemmen uit (max. 2 per club of stichting). Dit stemmen doen zij online of op één van de kantoren. Als je rekeninghouder bent bij de Rabobank kun je in principe meedoen. Je moet dan echter óók lid zijn van de Rabobank. Als je dat nog niet bent kun je dat alsnog worden: gratis, maar wel vóór 8 april om aan deze actie mee te kunnen doen. (https://www.rabobank.nl/lokale-bank/west-friesland/uw-lidmaatschap/)

Van 8 mei 2018 tot en met 28 mei 2018 brengen leden van de Rabobank hun stem uit op hun favoriete vereniging of stichting. De leden ontvangen aan het begin van de stemperiode meer informatie. We hopen natuurlijk dat je op Meelmolen De Herder én op Brakepolder Watermolen stemt. Dat zijn twee aparte stichtingen. Meelmolen De Herder gebruikt het geld voor het organiseren van educatieve activiteiten als rondleidingen van scholen en van evenementen. Daartoe willen we een videopresentatie maken met als titel: 500 jaar windenergie. De Brakepolder Watermolen is een beeldbepalend object dat hoort bij de geschiedenis van de polder. Het is echter nauwelijks mogelijk om via evenementen geld voor het onderhoud in te zamelen. Een Clubkas bijdrage zou heel goed van pas komen.

Nieuw!

Gepubliceerd op 10 Jan 2018

Vanaf vandaag melden wij actualiteiten op deze pagina. Houd het in de gaten!


Lees verder...